Код Дисциплина Факултет Специалност Лектор ОКС
BEL24Машинни елементиМФИЛдоц. д-р инж. Александър Евгениев Янковбакалавър
FBME19Машинни елементиТФАТТдоц. д-р инж. Александър Евгениев Янковбакалавър
BMEC18Машинни елементи 1МФМашиностроенепроф. д-р инж. Любомир Ванков Димитровбакалавър
BMEC23Машинни елементи 2МФМашиностроенепроф. д-р инж. Любомир Ванков Димитровбакалавър
BTMT24Машинни елементи ІІТФТрТТдоц. д-р инж. Александър Евгениев Янковбакалавър
BIDE19МашинознаниеМФИДдоц. д-р инж. Красимир Георгиев Стайковбакалавър
BME48Инженерно проектиране ІМФМашиностроенегл. ас. д-р инж. Евелина Любчова Христовабакалавър
BIEe34Основи на конструиранетоФАИОИИпроф. д-р инж. Любомир Ванков Димитровбакалавър
BIEe66Производствени стратегииФАИОИИпроф. д-р инж. Любомир Ванков Димитровбакалавър
BIEe54Производствено проектиране IФАИОИИпроф. д-р инж. Любомир Ванков Димитровбакалавър
MIDE 10 – L501Адхезионно свързване и покрития в инженерния дизайнМФИДдоц. д-р инж. Валентин Каменов Диков
гл. ас. д-р инж. Евелина Любчова Христова
магистър
MMECe03.2Безразрушителен контрол (Английски език)МФМашиностроенедоц. д-р инж. Дамян Стоянов Ганчевмагистър
MAPDE10Безразрушителен контрол и диагностикаМФПИИПдоц. д-р инж. Дамян Стоянов Ганчевмагистър
МME9.2Инженерна керамикаМФМУгл. ас. д-р инж. Евелина Любчова Христовамагистър
МME12Инженерни адхезиви и покрития в машиностроенетоМФМУдоц. д-р инж. Валентин Каменов Диков
гл. ас. д-р инж. Евелина Любчова Христова
магистър
MAPDE11.1Инструментална екипировкаМФПИИПдоц. д-р инж. Красимир Георгиев Стайковмагистър
BIDE39Компютърно моделиране в дизайнаМФИДгл. ас. д-р инж. Петко Николов Недялковбакалавър
MAPDE04Материали за иновативни продуктиМФПИИПдоц. д-р инж. Валентин Каменов Диков
гл. ас. д-р инж. Евелина Любчова Христова
магистър
BMEC03Материалознание (Английски език)МФМашиностроенедоц. д-р инж. Дамян Стоянов Ганчевбакалавър
BMEHS16Материалознание (Английски език)МФМех. системидоц. д-р инж. Дамян Стоянов Ганчевбакалавър
BMЕH01Материалознание II (Електрически и неметални материали)МФМехатроникадоц. д-р инж. Валентин Каменов Диков
гл. ас. д-р инж. Евелина Любчова Христова
бакалавър
МME05.1Теоретични основи на прецизната техникаМФМУдоц. д-р инж. Александър Евгениев Янковмагистър
MAPDE05Техники на адхезионно свързване и покритияМФПИИПдоц. д-р инж. Валентин Каменов Диков
гл. ас. д-р инж. Евелина Любчова Христова
магистър
BME41.5Техническа механика на полимерни машинни eлементи и изделияМФМашиностроенегл. ас. д-р инж. Евелина Любчова Христовабакалавър
BME51.5 Технологии на адхезиви и неметални покритияМФМашиностроенедоц. д-р инж. Валентин Каменов Диков
гл. ас. д-р инж. Евелина Любчова Христова
бакалавър