Image of гл. ас. д-р инж. Петко Николов Недялков

гл. ас. д-р инж. Петко Николов Недялков

Водени дисциплини:

КодДисциплинаФакултетСпециалностОКС
BIDE39Компютърно моделиране в дизайнаМФИДбакалавър

Публикации: