Автор: доц. Валентин Диков

АРТГРАФ 2007 г.

Автор: доц. д-р инж. Димитър Николов Ралев, гл. ас. инж. Илия Щъркалев

2006 г.

Автор: проф. д-р инж. Зарко М. Попов

2006 г.

Автор: доц. д-р инж. Димитър Николов Ралев

2004 г.

Автор: доц. д-р инж. Димитър Николов Ралев

2004 г.

Автор: доц. д-р инж. Димитър Николов Ралев

2002 г.