Лаборатория "Сименс ПЛМ/Siemens PLM Lab"

Лаборатория "Сименс ПЛМ" е създадена през 2008 г. Екипът на лабораторията има дългогодишен опит в CAD/CAE/FEM системите и работи в следните области: Геометрично моделиране на машини, елементи и възли. Изграждане на параметрични модели. Симулационно моделиране на елементи, възли и системи за изследване на якостно-деформационно състояние, модален анализ, флуиден анализ и оценка на взаимодействия. Динамично моделиране на възли и машини.

Резултатите от дейността на екипа са използвани в научни публикации, разработки и индустриални приложения.

Научете повече

Лаборатория по безразрушителен контрол и диагностика