Image of доц. д-р инж. Валентин Каменов Диков

доц. д-р инж. Валентин Каменов Диков

Ръководител катедра до 2018 г.

Водени дисциплини:

КодДисциплинаФакултетСпециалностОКС
BMЕH01Материалознание II (Електрически и неметални материали)МФМехатроникабакалавър
BME51.5 Технологии на адхезиви и неметални покритияМФМашиностроенебакалавър
МME12Инженерни адхезиви и покрития в машиностроенетоМФМУмагистър
MIDE 10 – L501Адхезионно свързване и покрития в инженерния дизайнМФИДмагистър
MAPDE04Материали за иновативни продуктиМФПИИПмагистър
MAPDE05Техники на адхезионно свързване и покритияМФПИИПмагистър

Публикации:

Ганчев Д., Диков В., "Регистриране на нехомогенност на плътността в изделия от СВМПЕ чрез ултразвуков метод", Сборник доклади от пета конференция с международно участие „Машинознание и Машинни елементи”, стр. 155-160, 5-7 Ноември 2009, София, 2009 (ISSN: 1314-040X);