Image of проф. д-р инж. Георги Николов Димчев

проф. д-р инж. Георги Николов Димчев

Длъжност: Хоноруван преподавател

Зам. декан на Машиносроителен факултет (1983) и ръководител катедра “Машинни елементи” (1989-1992)

Водени дисциплини:

КодДисциплинаФакултетСпециалностОКС

Публикации: