Image of доц. д-р Мартин Филипов Раденков

доц. д-р Мартин Филипов Раденков

Служебен адрес:

1000 СОФИЯ
бул. “Климент Охридски” № 8

E-mail:

Водени дисциплини:

КодДисциплинаФакултетСпециалностОКС

Публикации:

Ганчев Д., Раденков М., "Проект на шприцформа за леене под налягане на пластмасов корпус за осветително тяло", Сборник доклади от осма конференция с международно участие „Машинознание и Машинни елементи”, стр. 146-151, 25-26 Октомври 2012, София, 2012 (ISSN: 1314-040X);